Oddział Rejonowy

w Toruniu 

    11 marca 2000 r. decyzją Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej powołano Oddział Rejonowy SRK w Toruniu. Pierwszym asystentem kościelnym został śp. ks. kan. Leon Ulatowski, proboszcz parafii Matki Bożej Łaskawej w Czerniewicach, który aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu do końca 2005 r. Po Jego rezygnacji Ksiądz Biskup powierzył funkcję asystenta Rejonu Toruńskiego SRK ks. kan. Ryszardowi Dominowi, proboszczowi parafii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Pierwszym prezesem Oddziału Rejonowego została Maria Major. 18 lutego 2006 r. funkcję tę powierzono Małgorzacie Dykier, która sprawuje ją do chwili obecnej.
    W Rejonie Toruńskim działa 15 kół parafialnych SRK, które skupiają 210 członków. Obszary działania kół są różne w poszczególnych parafiach, tak jak różne są potrzeby parafii i charyzmaty członków. Koła parafialne są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a jednocześnie żywymi komórkami Kościoła lokalnego. Poprzez aktywną działalność na terenie wspólnoty parafialnej, we współdziałaniu z asystentami i duszpasterzami, oraz poprzez świadectwo swych członków, pomagają we wzroście formacji chrześcijańskiej, wspierają i integrują małżeństwa i rodziny, dbają o zachowanie podstawowych wartości chrześcijańskich oraz występują w ich obronie wobec zagrożeń w dzisiejszej rzeczywistości, dotyczących ludzi młodych, małżeństwa i rodziny.
    Od 13 lat Prezesi Kół Parafialnych spotykają się raz na kwartał z Zarządem Rejonowym w celu wypracowywania najlepszych metod działania, podejmowania inicjatyw na rzecz rodziny i dzielenia się doświadczeniem nabytym przy okazji organizowanych różnych przedsięwzięć promujących rodzinę i małżeństwo. Zarząd Oddziału organizuje rokrocznie dni skupienia Rejonu, wykłady otwarte w Centrum Dialogu Społecznego – siedzibie Stowarzyszenia, wspólne wyjazdy i spotkania.
   Zapraszamy wszystkich chętnych, którym sprawy rodziny nie są obojętne, do współpracy dla dobra dzieci, młodzieży, małżonków i osób starszych.